НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ

НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ


ІНСПЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ Перевірка технічної документації (проектної документації), монтувальних робіт, технічного стану готовності до експлуатації:

 1. Автоматичних та автономних систем пожежогасіння (водяного, пінного, аерозольного, газового, порошкового, локального використання);
 2. Систем пожежної сигналізації;
 3. Систем сповіщення про пожежу й управління евакуацією людей;
 4. Систем протидимного захисту;
 5. Систем передачі тривожних сповіщень;
 6. Протипожежних дверей, воріт, вікон, люків, клапанів (ліхтарів), петель (екранів);
 7. Блискавкозахисту всіх видів будівель, споруджень та промислових комунікацій;
 8. Пожежних кран-комплектів;
 9. Пожежних ліфтів.

ІНСПЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

ІНСПЕКТУВАННЯ ВОГНЕЗАХИСТУ

 • Перевірка вогнезахисту матеріалів, виробів, будівельних конструкцій, електричних кабелів, інженерного обладнання будинків і споруд, проходок через протипожежні перешкоди і огороджувальні конструкції, та утримання вогнезахисного покриву (просочення): перевірка технічної документації (проектної документації), робіт з нанесення вогнезахисного матеріалу на матеріали, вироби, будівельні конструкції, електричні кабелі, інженерне обладнання будинків і споруд, проходки через протипожежні перешкоди і огороджувальні конструкції, та утримання вогнезахисного покриву

ІНСПЕКТУВАННЯ ВОГНЕЗАХИСТУ

ІНСПЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ; АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

 • Перевірка технічної документації (проектної документації), монтувальних робіт, технічного стану готовності до експлуатації, в період єксплуатації автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та сповіщення населення.

ІНСПЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

ІНСПЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ТА ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ

 • Інспектування відповідності вимогам норм та правил, іншим нормативним документам у сфері пожежної і техногенної безпеки будівель, споруд, приміщень, території, відкритих технологічних установок (процесів) підприємств, установ та організацій, інших суб’єктів господарювання незалежно від форм власності на об’єктах будівництва та які експлуатуються.

ІНСПЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

ВИДИ АУДИТУ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ І ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

ВИДИ АУДИТУ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ І ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

 1. Аудит (перевірка) у сфері господарської діяльності на відповідність вимогам техногенної та пожежної безпеки.
 2. Аудит (перевірка) суб’єктів господарювання, об’єктів суб’єктів господарювання (територій, будівель, споруд, устаткування, обладнання, технологічних установок, транспорту тощо) незалежно від форми власності вимогам техногенної та пожежної безпеки.
 3. Аудит (перевірка) об’єктів будівництва (новобудов, реконструкцій та інших видів), будівельних майданчиків.
 4. Аудит (перевірка) відповідності (приймання до експлуатування, випробування) систем протипожежного захисту та систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення на відповідність вимогам техногенної та пожежної безпеки, систем протипожежного водопроводу та інших протипожежних видів робіт і устаткування.
 5. Аудит (перевірка) проектної документації на будівництво, реконструкцію тощо систем протипожежного захисту, систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення, систем протипожежного водопроводу.
 6. Аудит (перевірка) ліцензіатів на відповідність вимогам ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і якості виконання робіт протипожежного призначення.
 7. Аудит (перевірка) процесів надання послуг, послуг, що надаються ліцензіатами на відповідність вимогам техногенної та пожежної безпеки.
 8. Аудит (перевірка) без лабораторних випробувань і досліджень продукції протипожежного призначення, її працездатності, речовин і матеріалів, виробів, продукції до якої встановлені вимоги пожежної безпеки (будівельні конструкції, пристрої заповнення прорізів у конструкціях, оздоблювальні матеріали, електротехнічне обладнання та пристрої, вентиляційне обладнання, обладнання водопостачання тощо) на відповідність вимогам норм.
 9. Аудит (перевірка) результатів ідентифікації безпеки об’єктів, декларацій та паспортів у тому числі у складі проектної документації; планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій.
 10. Аудит (перевірка) документації з питань пожежної та техногенної безпеки (положення, накази, інструкції тощо), документів перевірок та іншої документації що стосуються пожежної та техногенної безпеки суб’єктів господарювання (окрім документів органів влади, що мають статус Законодавчих актів, нормативно-правових актів, галузевих наказів, організаційно-розпорядчих наказів тощо).

Деталі »

Практичне відпрацювання здобутих навичок на промислових об’єктах м. Харкова

УМОВИ ВСТУПУ

УМОВИ ВСТУПУ

Назва Освітня програма Перелік конкурсних предметів Вага предметів сертифікату ЗНО
Пожежна безпека Контракт Аудит пожежної та техногенної безпеки 1.Українська мова 0,3
2.Математика 0,3
3. Фізика або біологія 0,3

Деталі »


КОНТАКТИ

КОНТАКТИ

61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94
  тел./факс: 057-704-14-39
 050-134-42-93
 ptbot@nuczu.edu.ua